ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(269) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)