รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

กรุณาอ่านประกาศรับสมัครงานอย่างละเอียด

เมื่อต้องการสมัครงาน โปรดนำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครงานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนรับใบสมัคร

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(163) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)