กล่องข่าวโรงพยาบาล ทั้งหมด

.:New

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไปทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ข่าวทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

จริยธรรมงานวิจัย ทั้งหมด

ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย ทั้งหมด

นกกระจิบกระจายข่าว ทั้งหมด

รายงานประจำปี ทั้งหมด

annualreport2017.pdf
รายงานประจำปี 2560 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2016.pdf
รายงานประจำปี 2559 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2015.pdf
รายงานประจำปี 2558 โรงพยาบาลน่าน

ข้อมูลด้านยา กลุ่มงานเภสัชกรรม

ระบบงานข้อมูล

คลินิกบริการวันนี้ ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00คลินิกบำบัดยาเสพติด จันทร์, พุธ, ศุกร์นักจิตวิทยา
08.30 - 12.00คลินิกอายุรกรรมวันเสาร์อายุรแพทย์
08.30 - 12.00ตรวจสุขภาพหน่วยงาน เสาร์-อาทิตย์ตามตาราง
08.30 - 12.00ผู้สูงอายุวันอาทิตย์พญ.ณัฏฐรัตน์
08.30 - 16.30คลินิกฟันวันเสาร์ทันตแพทย์
08.30 - 16.30ตรวจโรคทั่วไปแพทย์หมุนเวียนตามตารางออกตรวจ
16.30 - 20.00คลินิกฟันวันจันทร์ - พฤหัสบดีทันตแพทย์
16.30 - 20.00ส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักกิจกรรมบำบัด

วีดีโอเผยแพร่ความรู้

ดาวน์โหลด

youngmom_small.pdfhumanized_Health_care.pdf60pisanu.pdf60niwatchai.pdf60drkanit.pdf