แสดง 1 ถึง 20 จาก 30 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00หู คอ จมูกและภูมิแพ้พญ.สุภาวดี
08.30 - 12.00ศัลยกรรมนพ.แสนพล / นพ.วิญญู / แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00Day careพญ.อภิญญา
08.30 - 12.00อายุรกรรมพญ.ณัฐภรณ์ / นพ.ชนินทร์ / นพ.กนก / แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00กระดูกและข้อนพ.วรพงษ์
08.30 - 12.00ห้องตรวจทั่วไปนพ.วีระ / พญ.นิชนันท์ / นพ.นิรัน / พญ.ศรีสัตยา/ พญ.ภูริชา / แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00จิตเวชนพ.สุทธิชัย
08.30 - 12.00โรคระบบสืบพันธ์สตรี, วัยทอง, มีบุตรยากสูติ-นรีแพทย์เปลี่ยนตามตาราง
08.30 - 12.00ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศาลากลางเก่า)พญ.กันต์ฤทัย / แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00อายุรกรรมมนัส/กิตติยา/กนก
08.30 - 12.00โรคเลือดณัฐภรณ์
08.30 - 12.00หัวใจภูริชา/กิตติยา
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปนิชนันท์
08.30 - 12.00เด็ก (นัด)-
08.30 - 12.00นรีเวชนิรัน
08.30 - 12.00ฝากครรภ์เกียรติศักดิ์
08.30 - 12.00Eyeชุติพงศ์
08.30 - 12.00Orthoวรพงษ์/ณัฐพล
08.30 - 12.00Day Careิอภิญญา
08.30 - 12.00ทันตกรรมทั่วไป-
แสดง 1 ถึง 20 จาก 33 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00หู คอ จมูกและภูมิแพ้พญ.วาสนา
08.30 - 12.00ห้องตรวจทั่วไปพญ.ครามิณี/นพ.วีรชัย/นพ.สุทธิชัย/นพ.ชนินทร์/นพ.ณัฐพล/แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00อายุรรรมนพ.มนัส / พญ.จริยา / พญ.ศรีสัตยา / แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00คลินิกรักษ์ปอดพญ.อภิญญา
08.30 - 12.00จิตเวชเด็กและวัยรุ่นพญ.พงษ์สุดา
08.30 - 12.00ตรวจและฝากครรภ์นพ.ปิยะพงษ์ / นพ.สุพจน์ / พญ.วรางค์รัตน์
08.30 - 12.00COPD คลินิกโรคปอดยืดนพ.กนก / แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00เด็กนพ.พรชัย/พญ.สิริพร
08.30 - 12.00อายุรกรรมมนัส/จริยา/ศรีสัตยา
08.30 - 12.00ปอดอุดกั้นเรื้อรังกนก
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปครามิณี
08.30 - 12.00เด็ก (นัด)พรชัย/สิริพร
08.30 - 12.00นรีเวชวีรชัย
08.30 - 12.00ฝากครรภ์วรางรัตน์
08.30 - 12.00Eyeนพ.ชูพงศ์
08.30 - 12.00Orthoนพ.ณัฐธร
08.30 - 12.00หลอดเลือดสมองทยานันท์
08.30 - 12.00TBอภิญญา
08.30 - 12.00ทันตกรรมทั่วไป-
08.30 - 12.00ทันตกรรมนอกเวลา-
แสดง 1 ถึง 20 จาก 30 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00 อายุรกรรมพญ.อภิญญา / นพ.กนก / แพทยใช้ทุน
08.30 - 12.00ตรวจสุขภาพเด็กดี,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคกุมารแพทย์เปลี่ยนตามตาราง
08.30 - 12.00จิตเวชนพ.สุทธิชัย
08.30 - 12.00ส่งเสริมพัฒนาการเด็กกุมารแพทย์เปลี่ยนตามตาราง
08.30 - 12.00ศัลยกรรมนพ.นิพนธ์ (เฉพาะผู้ป่วยนัด) / นพ.อัศวิน / พญ.ศิรประภา
08.30 - 12.00ห้องตรวจทั่วไป (ครึ่งวันเช้า)นพ.มนัส/พญ.วาสนา/พญ.วรางค์รัตน์/พญ.จริยา/พญ.รัชนี พชท.
08.30 - 12.00วาฟาร์รีนพญ.นวลนิตย์ / พญ.ณัฏฐรัตน์ / แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00ตาพญ.ฝนทิพย์
08.30 - 12.00หู คอ จมูกและภูมิแพ้นพ.วิชาญ
08.30 - 12.00อายุรกรรมมนัส/อภิญญา/ณัฐภรณ์
08.30 - 12.00วาร์ฟารินวราภรณ์ / ทยานันท์
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปวิภาวี
08.30 - 12.00เด็ก (นัด)ตรวจพัฒนาการ
08.30 - 12.00นรีเวชพญ.วรางค์รัตน์
08.30 - 12.00ฝากครรภ์นพ.สุพจน์
08.30 - 12.00Eyeชุติพงศ์
08.30 - 12.00Orthoประพันธ์/ธนารุจน์
08.30 - 12.00ทันตกรรมทั่วไป-
08.30 - 12.00ทันตกรรมทั่วไป-
08.30 - 12.00ทันตกรรมนอกเวลา-
แสดง 1 ถึง 20 จาก 29 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00อายุรกรรมนพ.เพชรดี / พญ.ณัฏฐรัตน์ / แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00หู คอ จมูกและภูมิแพ้พญ.สุภาวดี
08.30 - 12.00ตานพ.ชูพงศ์
08.30 - 12.00จิตเวชนพ.วีระ
08.30 - 12.00ศัลยกรรม (ครึ่งวันเช้า)นพ.อัศวิน / พญ.นลินี
08.30 - 12.00ห้องตรวจทั่วไปนพ.พรชัย / นพ.วสันต์ / พญ.อภิญญา / พญ.สุกมล / พญ.รัชนี / พญ.รัชฎาพร/แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00ไทรอยด์พญ.จริยา
08.30 - 12.00เด็กพญ.ครามิณี
08.30 - 12.00อายุรกรรมเพชรดี/ณัฎฐรัตน์
08.30 - 12.00ไทรอยด์จริยา/วราภรณ์
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปพรชัย
08.30 - 12.00เด็ก (นัด)ครามิณี/นิชนันท์
08.30 - 12.00นรีเวชเกียรติศักดิ์/วสันต์
08.30 - 12.00ฝากครรภ์นพ.วีรชัย
08.30 - 12.00Eyeนพ.ชูพงศ์
08.30 - 12.00Orthoไกรฤกษ์/สุรพจน์
08.30 - 12.00ทันตกรรมทั่วไป-
08.30 - 12.00ทันตกรรมนอกเวลา-
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปเฉพาะผู้ป่วยนัดนพ.อัศวิน
08.30 - 12.00ศัลยกรรมทั่วไปจุฑาภา
แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00ฟื้นฟูการทำงานของหัวใจพญ.ภูริชา / แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00ตรวจเด็กป่วยพญ.วราภรณ์ / พญ.รัชนี
08.30 - 12.00ตรวจและฝากครรภ์นพ.วีรชัย / นพ.วสันต์ / พญ.วรางค์รัตน์
08.30 - 12.00ศัลยกรรมนพ.แสนพล / พญ.นวพร
08.30 - 12.00จิตเวชนพ.วีระ / พญ.พงษ์สุดา
08.30 - 12.00หัวใจล้มเหลวพญ.นวลนิตย์
08.30 - 12.00กระดูกและข้อนพ.ไกรฤกษ์
08.30 - 12.00ห้องตรวจทั่วไป (ครึ่งวันเช้า)นพ.พงศ์เทพ / พญ.เพชรดี/นพ. สุพจน์ /พญ.สิริพร / แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00Day careพญ.จริยา
08.30 - 12.00หู คอ จมูกและภูมิแพ้นพ.วิชาญ
08.30 - 12.00อายุรกรรมวราภรณ์ / ทยานันท์
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปสิริพร
08.30 - 12.00เด็ก (นัด)วราภรณ์/รัชนี
08.30 - 12.00นรีเวชนพ.สุพจน์
08.30 - 12.00ฝากครรภ์นพ.นิรัน
08.30 - 12.00Orthoนพ.ไกรฤกษ์
08.30 - 12.00Day Careจริยา
08.30 - 12.00ทันตกรรมทั่วไป-
08.30 - 12.00ศัลยกรรมทั่วไปนพ.แสนพล
08.30 - 12.00ศัลยกรรมทั่วไปวรวิทย์
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00คลินิกอายุรกรรมวันเสาร์อายุรแพทย์
08.30 - 12.00ผู้สูงอายุวันอาทิตย์พญ.ณัฏฐรัตน์
08.30 - 12.00คลินิกบำบัดยาเสพติด จันทร์, พุธ, ศุกร์นักจิตวิทยา
08.30 - 12.00ตรวจสุขภาพหน่วยงาน เสาร์-อาทิตย์ตามตาราง
08.30 - 16.30คลินิกฟันวันเสาร์ทันตแพทย์
08.30 - 16.30ตรวจโรคทั่วไปแพทย์หมุนเวียนตามตารางออกตรวจ
16.30 - 20.00คลินิกฟันวันจันทร์ - พฤหัสบดีทันตแพทย์
16.30 - 20.00ส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักกิจกรรมบำบัด