HIS Report

จำนวนผู้รับบริการวันนี้

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์
#รหัสจุดบริการมาเองมาตามนัดฉุกเฉินรีเฟอร์รวม
1113อายุรกรรม1 พฤหัสเช้า177000177
2240ศัลย์ พฤหัสฯ72250299
3905จิตเวช พฤหัส6800068
4810กระดูก พฤหัส5240359
5702ตา พฤหัส OPD30250055
6511เด็ก5120154
7100ตรวจโรคทั่วไป3380243
8103คลินิกไตเทียม (Hemo)3200032
9910ทันตกรรม2910030
10102ตรวจโรคทั่วไป(นพ.มนัส)2610128
11916เจาะเลือดกลับบ้าน12120024
12943Med ไทรอยด์2000020
13614หู คอ จมูก พฤหัส OPD1800018
14413นรีเวช พฤหัส1400216
15313สูติ พฤหัส ฯ1410116
16131คลินิกหมอครอบครัว NCD พฤหัส1410015
17914X-ray1300114
18E01ER - ทั่วไป1100112
19979คลินิกหน่วยไตอักเสบ1000010
20107คลินิกเคมีบำบัด90009
21909ทันต นอกเวลา60006
22945คลินิกฟื้นฟู41005
23977ห้องสลายนิ่ว50005
24920ห้อง ECHO01023
25913OR (ชั้น 3)30003
26960OR ชั้น 2 ห้องส่องตรวจพิเศษ20002
27980ห้องสวนหัวใจ Cath Lab10001
28002Home Health Care10001
29004ออกหน่วยเรือนจำ01001